RSS

Vad är ekokritik?

Ekokritik är ett förhållandevis nytt analyssätt inom modern litteraturvetenskap, som blivit ganska stort på ganska kort tid. Paul Tenngart anser det naturligt att ett ökat intresse för miljöproblem i allmänhet, också ger ett ökat intresse för litteratur som behandlar vår egen relation till naturen. (Tenngart 2010:154)

William Rueckert använde termen ekokritik första gången 1978, och menade då att använda ekologiska koncept på litteraturstudier. (Görlin 2009:5) Den första riktiga definitionen av termen, är av Glotfelty, 1996. Där menas att ekokritik undersöker hur litteraturen förhåller sig till den fysiska omgivningen, med särskilt fokus på naturen. Det görs en jämförelse med feministisk och marxistisk litteraturanalys, varför man bör ha ekokritikerns egen politiska uppfattning i åtanke. Det är inte ovanligt att en s.k. grön moral och etik ligger till grund för valet av en ekokritisk läsning. (Garrard 2012:3) Vidare kan man därför också avslöja författarens egen politiska utgångspunkt, oavsett om denne själv är medveten om den eller ej. Genom att använda ekokritik kan man identifiera olika syner på natur, till exempel en antropocentrisk inställning, då naturen ses som ett ting för människan att utnyttja som hon vill, och dess värde beror just på dess användbarhet. (Görlin 2009:7)

Nästa definition är Richard Kerridges, 1998. Kerridge hävdar att det i kulturella uttryck finns en undangömd debatt, som det är ekokritikerns jobb att finna tecken på, samt att bedöma textens värde genom dess förhållande till miljökriser. (Garrard 2012:4) En tredje definition är Gersdorf & Mayer (2006), där ekokritik är en metodologi för att ta reda på hur naturen på olika sätt begreppsliggörs, och hur vi som läsare påverkas av dessa konstruktioner. (Tenngart 2010:154)

Greg Garrard uttrycker i sin Ecocriticism, att ekokritik studerar mänskligt och icke-mänskligt i relation till varandra, samt med ett kritiskt öga analyserar själva termen ”mänskligt”. (Garrard 2012:5) Lawrence Buell sätter upp fyra egenskaper hos ekokritisk litteratur. Det icke-mänskliga ska vara närvarande på ett sätt som föreslår att det mänskliga och naturens historia inte är två skilda saker, de mänskliga intressena är inte allt som räknas, människan bör stå till svars för sina handlingar gentemot sin omgivning, och miljön/naturen framställs som en process hellre än ett statiskt tillstånd på ett eller annat sätt i texten. (Görlin 2009:12)

Alla dessa olika definitioner beskriver vad ekokritik är, på olika sätt, och det är uppenbart att det inte råder enighet på ämnet. Men de besvarar inte riktigt frågan om varför ekokritik är viktigt och relevant som forskningsgren. Det är, enligt Paul Tenngart, ett särskilt tankesätt som har lett till dagens miljöproblem. Tankesätt illustreras i kulturen/litteraturen, varför det är i litteraturen vi måste iudenfifiera och ifrågasätta dem. (Tenngart 2010:163) Vidare framhäver Sture Packalén kulturens möjligheter till emotionell påverkan, framför exempelvis en vetenskaplig rapport. En skönlitterär text har därför förmåga till förändring. (Packalén 2009:124f)

En annan av ekokritikens fördelar är att det kan användas för att hitta och lyfta fram verk eller genrer som tidiare haft mycket lågt anseende, som exempelvis naturessän, eller miljöskildringen. (Sandgren 2002:14)

Litteratur

Garrard, G Ekocriticism, Routledge, New York:2012, Andra upplagan
Görlin, H ”Från ekologi till ekokritik:en skiss över ekokritikens framväxt”, ur Litteratur & Språk, 2009:5 s.5-20
Packalén, S ”Den kulturella dimensionens roll i en hållbar samhällsutveckling, ur Litteratur & Språk, 2009:5 s.119-127
Sandgren, H. ”Lyssna till jordens sång” Tidskrift för Litteraturvetenskap 31:2 2002 s.3-17
Tenngart, P. Litteraturteori, Malmö: Gleerups, 2010, Andra upplagan

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: